2012 Edgebrook’s Spookiest Houses


6200-n-mandell1

  • Grand Prize – 6200 N Mandell – photo
  • First Place – 6301 N LeMai – photo
  • Best Zombies – 6104 N Legett
  • Best Graveyard – 6420 N Navajo – photo
  • Best Evil Clown – 6422 N Spokane
  • Goriest – 6545 N Tahoma